Sopimus- ja käyttöehdot Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa 

Yleiset ehdot
Tämä sivusto ja sen palvelut ovat Kirjava Keveys-Kehon ja Mielen Hoitoa omistama kaupallinen oppiympäristö. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kirjva Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.  Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.  

Kurssille ilmoittautunut vakuuttaa, että ilmoitetut henkilötiedot ovat kurssin suorittajan omat tiedot ja että hän suorittaa koulutuksen itsenäisesti. Kurssin suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty ja vastoin näitä sopimusehtoja.  

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu (käyttäjätunnus on lähetetty asiakkaalle).  

Asiakas ja tietosuoja 
Kirjava Keveys-Kehon ja Mielen Hoitoa  toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityisasiakkaat ja on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tehdessään ostopäätöksen asiakas hyväksyy samalla henkilötietojensa käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.    

Palvelun toimittaminen ja käyttöoikeus 
Käyttöoikeus ja käyttösopimus alkavat, kun asiakas on ostanut kurssin ja kurssi on aktivoitunut ja käyttäjätunnus on toimitettu. Verkkokurssille annettu käyttöoikeus on ehdottomasti henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Muiden käyttäjätunnuksilla kirjautuminen koulutussivuille on kielletty. Kurssille osallistujan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää kurssimateriaalia kurssin suorittamiseksi ja tulostaa tukimateriaali. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojenmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti.  

Tekijänoikeus 
Ajantasaisen tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkeen kurssimateriaaliin on  Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa. Materiaalin käyttäminen, kopioiminen, tulostaminen, ruudunkaappaus materiaalista, tallennus, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille sekä kääntäminen muille kielille ilman  Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa kirjallista lupaa on kielletty. Tukimateriaalin voi tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.  

Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset 
Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelun toimivuudelle asiakkaan päätelaitteella anneta takuuta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia. Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palveluissa korjataan mahdollisimman pian.  Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on  palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.  

Hinnasto ja maksaminen 
Kurssien hinnat on esitetty kurssiesittelyssä ja hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät  kurssiesittelysivuilta.  

Reklamaatio ja palautus Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu  ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.   Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen mahdollisen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa allekirjoitettuna, joko sähköpostilla tai osoitteeseen Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa, jokitie 6, 46900 Inkeroinen.  

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka 
Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen  Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa opetusmultimedioita vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena kaupallisen menetyksen summan 50 %:lla korotettuna. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista. Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan oikeusteitse. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Neuvottelusta tuloksettomana päätyneet riitaisuudet käsitellään Kirjava Keveys- Kehon ja Mielen Hoitoa kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.   

Terms and Conditions

By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • a) modify or copy the materials.
  • b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
  • c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
  • d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
  • e) transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ muutosmatkalla. All rights reserved

muutosmatkalla - Powered By Zenler