DKT- yksilötaitovalmennus

Yksilövalmennus 16x60 min (kesto noin 4kk)

Lisänä keholliset harjoitteet

Mielestäni oli kyse mistä tahansa vuorovaikutteisesta keskusteluterapiasta niin keholliset harjoitteet tulee liittää jokaiseen terapiamuotoon. Niin sanottu vireystilojen säätely erilaisin harjoittein, joten me tulemme DKT aikana myös tekemään erilaisia kehollisia harjoitteita!

DKT-Valmennus pitää sisällään

Mitä DKT on?  = Dialektinen käyttäytymisterapia.

Tämä työmalli on Marsha Linehanin ja hänen työryhmän kehittämä hoitomalli. Alun perin kehitetty epävakaiden, itsetuhoisten naisten hoitoon. DKT on pohjimmiltaan käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä. Muutostavoitteen lisäksi DKT:aan välttämättömänä osana kuuluu myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen. Nämä näennäisesti vastakkaiset tavoitteet yhdistyvät dialektisen filosofian avulla. Dialektiikka toimii DKT:ssa sekä kokoavana taustateoriana että käytännön työtä ohjaavana periaatteena.

- suora lainaus  Dialektinen käyttäytymisterapia - Dialektinen käyttäytymisterapia (dkt-yhdistys.fi) kotisivuilta

Hoito-Ohjelma on 4 vaiheinen 

Ensimmäinen vaihe  

Vähentää elämää uhkaavia käyttäytymismuotoja
Vähentää terapiaa haittaavaa käyttäytymistä
Vähentää elämänlaadun toteutumista estävää käyttäytymistä


Toinen vaihe 

Vähentää jälkitraumaattisen stressin kokemista
Hyväksyä todellisuusmahdollisen hyväksikäytön ja trauman kohdalla
Vähentää leimaantumista, itseen kohdistuvaa ei-arvostusta, oma syyllistämistä
Vähentää traumatisoitumiseen liittyviä äärimmäisiä stressireaktioita

Kolmas vaihe 

Lisätä kunnioitusta itseä kohtaan
Kyvykkyyden tunne
Oma tehokkuus
Oman arvostuksen tunne
Vähentää yksilöllisiä ongelmia
Hyväksyttävä elämänlaatu


Neljäs vaihe  

Laajennettu tietoisuus itsestä ja omasta suhteesta toisiin
Huippukokemuksia
Henkinen sisällöllinen täyttymys


Tarkemmat tavoitteet:

Vähentää

 • tyhjyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta ja tuomitsevuutta, 
 • yksinäisyyttä ja ristiriitoja ihmissuhteissa, 
 • joustamattomuutta ja vaikeutta sietää muutosta, 
 • tunteiden vuoristorataa, äärimmäisiä tunteita ja ongelmia tunteiden  säätelyssä sekä 
 • impulsiivista käyttäytymistä, vaikeutta hyväksyä todellisuus sellaisena kuin se  on, omapäisyyttä ja riippuvuuksia.

Lisätä

 • tietoisen läsnäolon taitoja, 
 • vuorovaikutustaitoja, 
 • tunteiden säätelyn taitoja ja 
 • ahdingonsietotaitoja.

Keinoja ongelmallisen tilanteen kanssa selviytymiseen:

1. RATKAISE ONGELMA: Muuta tilannetta, vältä sitä tai lähde pois tilanteesta.
2. MUUTA SUHTAUTUMISTAPAASI ONGELMAAN: Muuta tai säätele ongelmalliseen  tilanteeseen liittyviä tunnereaktioitasi.
3. SIEDÄ ONGELMAA: Hyväksy ja siedä sekä ongelma että reaktiosi siihen.
4. PYSY ONNETTOMANA tai tee tilanteesta mahdollisesti vielä pahempi!

Taitoja, joita voi käyttää ongelman kanssa selviytymiseen:

 
1. ONGELMAN RATKAISUSSA: Käytä tehokkaan vuorovaikutuksen taitoja, keskitien taitoja  (vuorovaikutustaidoista) sekä ongelmanratkaisutaitoja (tunteensäätelytaidoista).
2. SUHTAUTUMISTAVAN MUUTTAMISESSA: Käytä tunteensäätelytaitoja.
3. ONGELMAN SIETÄMISESSÄ: Käytä ahdingonsieto- ja tietoisuustaitoja.
4. JOS HALUAT PYSYÄ ONNETTOMANA älä käytä taitoja ollenkaan

Tämä yksilötaitovalmennus pitää sisällään:


 • Aluksi tehdään kartoituspuhelu, joka on maksuton. Tarkoituksena on kartoittaa palveleeko DKT-juuri sinua!
 • 16 etätapaamista 
 • Yksi etätapaaminen kestää noin 60 minuuttia
 • Tapaamiset toteutetaan 1x viikossa, joten sinun tulee olla sitoutunut taitovalmennukseen 4 kuukaudeksi
 • DKT taitovalmennuksessa kuljetaan Siina Hakalan muokkaaman ( joka on tehnyt taitoryhmä materiaalin mukaillen teosta Linehan, M.L. (2015). DBT skilss training handouts and worksheets. second edition. guildford press.)
 • Saat 165 sivuisen DKT- taitovalmennus materiaalin, jossa useita tehtäviä
 • Maksun voi suorittaa myös erissä (kysy tästä lisää) 

Valmennuksen sisältö

Täytä yhteydenottolomake niin otan sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti, kiitos!

Alkukartoitus on välttämätön ennen aloittamista!

Kartoituksessa selvitetään hyötyisitkö juuri sinä tästä valmennuksesta ja oletko valmis sitoutumaan 4kk intensiiviseen työskentelyyn. Eettisestikin tärkeää on varmistua siitä, että sinulla on tarvittava kyvykkyys aloittaa DKT-ykslövalmennus. 

Katso mitä kartoituspuhelu pitää sisällään alla olevasta videosta!

Katja Saarinen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, Meditaatio-ohjaaja

Hei! Olen koulutukseltani Psykiatrinen sairaanhoitaja, koulutettu Hieroja sekä Meditaatio-ohjaaja. Olen opiskellut DKT-taitovalmentajaksi.  Lisäopintoja ovat mindfulness, NLP, kriisi-ja traumatyön osaamisen vahvistaminen (5op) kesken sekä 2/23 alkaa Terapiat Etulinjan lyhytterapia koulutus.

Olen työskennellyt nyt noin 9 vuotta psykiatrian puolella vastaanotossa. Ota rohkeasti minuun yhteyttä jos sinulle tulee jotain kysyttävää. Voit käydä tarkemmin tutustumassa minuun www.muutosmatkalla.com kotisivuilla.

Arvostelut

 Katja on suunnannäyttäjä ja opas, joka vie sinut perille muutoksessa omia askeliasi käyttäen. Löydät valmennuksen kautta polun, jota pitkin kulkea elämässäsi eteenpäin itseäsi myötämielisesti arvostaen. Valmennuksessa opitut asiat ja tietoisen läsnäolon taidot kantavat sinua läpi elämän. Tämä on elämäsi käännekohta, joten tartu siihen.

DKT-Yksilötaitovalmennus asiakas

Tämä yksilövalmennus on kyllä tosi tiukkaa settiä! Katjan tapa on napakka, mutta silti tosi jees :) Loppusuoralla ollaan ja matka jatkuu valmennuksen jälkeenkin ja siihen on nyt kyllä hyvät työkalut. Kiitos Katja tästä. 

DKT-yksilötaitovalmennus asiakas